Nøkkelinformasjon

Du lærer å montere, bygge, reparere og vedlikeholde mekaniske produkter og maskiner.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er industrimontør.

Læreplan

Læreplan i industrimontørfag

Vg3 industrimontørfaget handler om montering, testing, vedlikehold og produktkontroll av tekniske og industrielle produkter. Faget handler om å gi lærlingene en helhetlig forståelse av montasje og testing, fra råvare til ferdig produkt. Videre handler faget om effektiv og bærekraftig drift med vekt på miljøvennlige løsninger for å ivareta samfunnet og det ytre miljøet. Faget skal bidra til å utvikle selvstendige og omstillingsdyktige fagarbeidere med kompetanse i sammenstilling og fullføring av mekaniske produkter innenfor gitte krav til kvalitet og funksjonalitet til dagens og framtidens arbeidsliv.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

SIFA AS 1 avtale
Det finnes 1 samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter, hvorav 1 passer dine kriterier.

Lignende utdanninger

Relevante yrker