Nøkkelinformasjon

Du lærer å lage blant annet kniv, hornslire, skinnskrape, grindvev, skyttel, skje, koftespenne, belteknapper og smykker, brukskunst og kunsthåndverk etter samiske tradisjoner.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er horn-, bein- og metallduojár.

Læreplan

Læreplan i horn-, bein- og metallduodjifag

Jo3 čoarve-, dákte- ja metálladuodjefágas lea sáhka sámi árbevirolaš atnudujiid duddjomis, divvumis ja ođasteamis. Go praktihkalaččat bargá čorvviiguin, dávttiiguin, metállaiguin ja eará ávdnasiiguin ja go geavaha iešguđet reaidduid ja heivvolaš mašiinnaid, de ovdánahttet oahpahallit duddjongálggaid ja ipmárdusa duoji árbevierus, hámis ja teknihkas. Oahpahallit galget suokkardit, ovdánahttit ideaid ja geavahit innovatiiva proseassaid ráhkadit ođđa atnudujiid. Duodjefága galgá oahpahalliid ráhkkanahttit dustet servodaga gálvojearu árbevirolaš ja ođđaovdánahttojuvvon buktagiidda. Duodjefága galgá sihkkarastit ahte šaddet oahppan duojárat geat máhttet árbevirolaš duoji ja geat gehččet ovddasguvlui ja hutket dujiid main álgoálbmotmáhttu lea vuođđun.  

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

På gammel kode DHHMD3:

Samarbeidsavtaler

Lignende utdanninger

Relevante yrker