Nøkkelinformasjon

Du lærer å håndtere og stelle hester, samt rettlede publikum og næringsdrivende.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er hestefaglært.

Læreplan

Læreplan i hestefag

Vg3 hestefaget handlar om hesten som ressurs i næring, sport og fritid. Faget skal gi lærlingane kompetanse i hald og bruk av hest, og drift av hesteverksemd. Vidare skal faget bidra til samspelet mellom samfunnet og hestenæringa, og til kunnskap om kva rolle hesten har for folkehelse, kultur, natur og miljø. Faget skal òg bidra til at hestenæringa har tilgang til sjølvstendige og omstillingsdyktige hestefagarbeidarar.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Lignende utdanninger

Relevante yrker