Nøkkelinformasjon

Du lærer om drift og vedlikehold av tekniske løsninger og installasjoner knyttet til akvakulturanlegg.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er driftsoperatør havbruksteknikk.

Læreplan

Læreplan i havbruksteknikkfaget

Vg3 havbruksteknikkfaget handler om drift og vedlikehold av tekniske løsninger og installasjoner knyttet til akvakulturanlegg. Faget skal gi lærlingen kompetanse til å utføre sikre arbeidsoperasjoner i landbaserte og sjøbaserte akvakulturanlegg med tilhørende fartøy og utstyr. Det skal utdanne arbeidstakere som bidrar til å minimere ressursbruken og miljøavtrykket fra naturbasert matproduksjon. Faget skal videre bidra med kompetanse som skal sikre videre bærekraftig vekst i akvakulturnæringen.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Lignende utdanninger

Relevante yrker