Nøkkelinformasjon

Du lærer å framstille og dekorere bok- og papirobjekter, samt reparere bøker.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er håndbokbinder.

Læreplan

Læreplan i håndbokbinderfag

Boken har siden midten av 1400-tallet vært en sentral kultur- og informasjonsbærer i samfunnsutviklingen. Håndbokbinderfaget skal bidra til å dekke behov for håndverksfaglig kompetanse i framstilling og dekorering av ulike bok- og papirobjekter. Håndbokbinderfaget skal bidra til å ivareta kulturarven gjennom restaurering av antikvariske bøker og reparasjoner for biblioteker, museer og arkiver.

Opplæringen skal bidra til å utvikle kunnskaper og ferdigheter knyttet til estetikk, materialer og produksjon.

Videre skal opplæringen bidra til å utvikle kompetanse innen praktisk arbeid med funksjonell design, typografi og dekor. Opplæringen skal også bidra til å utvikle kunnskap om bearbeiding av materiell med ulike tradisjonelle og nyere trykkmetoder og trykkteknikker.

Opplæringen skal legge vekt på kreative prosesser gjennom skissearbeid og utforsking av teknikker og metoder i en markedsmessig ramme. Det skal videre legges vekt på tradisjonelle og digitale verktøy i produktutvikling og produksjon. Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er håndbokbinder.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker