Nøkkelinformasjon

Du lærer gamle håndverksteknikker for støpe- og bearbeiding.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er gjørtler.

Læreplan

Læreplan i gjørtlerfag

Gjørtlerfaget representerer gammel håndverkstradisjon og bidrar til å ta vare på kulturarven ved å videreføre tradisjonelle støpe- og bearbeidingsteknikker. I gjørtlerfaget tilvirkes gjenstander i messing og bronse, og faget skal bidra til å dekke samfunnets behov for restaurering av gamle gjørtlerarbeider. Dette omfatter ulike bruks- og kunstgjenstander i privat og offentlig eie. Gjørtlerfaget skal også bidra til nyskaping av interiør-, møbel- og bygningsdetaljer, plaketter og dekor.

Opplæringen skal bidra til utvikling av håndverksferdigheter på fagområdet samt utvikling av formsans og evne til å se sammenheng mellom form, funksjon og konstruksjon. Opplæringen skal bidra til bevissthet om fagtradisjoner, kulturminnevern og evne til å se lærefaget i kunsthistorisk perspektiv, samt evne til selvstendighet og samarbeid med tilstøtende fagmiljøer. Opplæringen skal gi erfaring med ulike støpe- og bearbeidingsteknikker og rette oppmerksomheten mot forhold som gjelder helse, miljø og sikkerhet.

Opplæringen skal legge vekt på praktisk arbeid med materialer, verktøy og teknikker som grunnlag for videre faglig utvikling i gjørtlerfaget. Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er gjørtler.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker