Nøkkelinformasjon

Du lærer å bevare og reparere eldre og skadede gjenstander i tre, metaller, stein og gips. Dette gjør du ved å bruke en pensel til å legge på sølv, gull eller metall der det trengs på gjenstanden.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er forgyller.

Læreplan

Læreplan i forgyllerfag

Forgyllerfaget representerer lange tradisjoner og har betydning for videreføring av kulturarven. Opplæringen skal bidra til at nye forgylte gjenstander blir produsert, og sikre faglig restaurering av tidligere forgylling. Faget skal ivareta samfunnets og markedets behov for forgylte håndverksprodukter.

Forgyllerfaget skal bidra til at eldre og skadede gjenstander bevares ved reparasjoner. Lærefaget skal bidra til forståelse for design i nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Opplæringen skal stimulere til riktig utnyttelse av materialer. Den skal også bidra til å utvikle forståelse for forholdet mellom marked og økonomi og forhold som gjelder helse, miljø og sikkerhet.

Sentralt i opplæringen er utvikling av fagkompetanse gjennom praktisk arbeid med tradisjonelle materialer, verktøy og teknikker. Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er forgyller.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker