Nøkkelinformasjon

Du lærer å betjene, reparere og vedlikeholde fjernstyrte undervannsfarkoster.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er FU-operatør.

Læreplan

Læreplan i fjernstyrte undervannsoperasjoner

Vg3 fjernstyrte undervannsoperasjoner handler om arbeid med fjernstyrt farkost og utstyr under vann og bygging, vedlikehold og fjerning av konstruksjoner og installasjoner. Det handler også om drift og vedlikehold av farkost og utstyr. Videre handler faget om å utvikle selvstendige fagarbeidere med operasjonell og teknisk kompetanse som kan møte arbeidslivets behov for omstilling. Faget skal møte samfunnets behov for undervannsoperasjoner innenfor alle maritime områder, som energiproduksjon, drift og avvikling, forskning, oppankring, arbeid med militært utstyr og bistand ved ulykker både nasjonalt og internasjonalt.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker