Nøkkelinformasjon

Du lærer å bruke måleutstyr og lærer å kontrollere og verifisere detaljer og sammenstillinger i mekanisk industri.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er dimensjonskontrollør.

Læreplan

Læreplan i dimensjonskontrollfag

Vg3 dimensjonskontrollfaget handler om å benytte kontrollmetoder i samsvar med nasjonale og internasjonale standarder. Videre handler det om å møte samfunnets krav til effektivisering gjennom digitalisering og automatisering av dimensjonskontrollering. Faget skal bidra til å dekke arbeidslivets behov for fagarbeidere med kompetanse til å kontrollere og dokumentere at komponenter og sammenstillinger innenfor mekanisk industri er i tråd med tegninger og spesifikasjoner.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Lignende utdanninger

Relevante yrker