Nøkkelinformasjon

Du lærer om teknikker og materiale for å lage nyttekjøretøy og påbygg, og får trening i å bygge karosseri.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er chassispåbygger.

Læreplan

Læreplan i chassispåbyggerfag

Vg3 chassispåbyggjarfaget handlar om å spesialtilpasse køyretøy for transport av menneske, dyr, varer og gods. Faget skal medverke til at lærlingane utviklar kompetanse innanfor påbygg, reparasjonar, produkt- og materialval. Faget handlar òg om løysingar som sikrar levealderen og kvaliteten til køyretøyet og utstyret, og om å tilpasse dei til bruksområde innanfor dei behova samfunnet har for transport. Faget skal bidra til at arbeidslivet får fagarbeidarar som med fagkompetanse og kreativitet finn gode, tilpassa løysingar for kundar.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

På gammel kode TPCHA3:

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker