Nøkkelinformasjon

Du lærer å montere konstruksjoner i tre-, stål- og betongelementer ved at du utvikler forståelse av hvordan kreftene distribueres gjennom konstruksjonsdeler og knutepunkter i bygget.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er byggmontør.  

Læreplan

Læreplan i byggmontasjefaget

Byggmontasjefaget handler om å produsere nye bygninger og konstruksjoner og demontere konstruksjoner for ombruk i nye bygg. Faget skal gjøre lærlingene i stand til å montere konstruksjoner i tre-, stål- og betongelementer ved at de utvikler forståelse av hvordan kreftene distribueres gjennom konstruksjonsdeler og knutepunkter i bygget. Faget bidrar til samfunnet gjennom å utvikle yrkesutøvere som ivaretar egen og andres sikkerhet og sikrer stabilitet i konstruksjoner i montasjefasen og i ferdige bygg.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

På gammel kode BABMO3:

Samarbeidsavtaler