Nøkkelinformasjon

Fagretningen Bygg, anlegg og KEM gir kunnskaper innen flere tekniske fag. Gjennom utdanningen får du kompetanse til å beregne, planlegge og koordinere produksjon, innkjøp og personressurs innen byggprosjekt, enten det gjelder nye bygg eller restaurering av gamle byggverk.

Fagretningen omfatter fordypningene:

 • Anlegg
 • Bygg
 • Klima, energi og miljø (KEM)

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Bygg- og anleggsfag, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning (557999)
 • Fagskoleutdanning, bygningsvern 2, halvårig (557910)
 • Fagskoleutdanning, rehabilitering av verna mekaniske konstruksjoner, halvårig (557909)
 • Fagskoleutdanning, den digitale fagarbeider for bygg- og anleggsnæringen, 15 studiepoeng (557907)
 • Fagskoleutdanning, rehabilitering av verna konstruksjoner i betong, mur og puss, halvårig (557906)
 • Fagskoleutdanning, bygningsvern, halvårig (557905)
 • Fagskoleutdanning, bygningsvern, toårig (557903)
 • Fagskoleutdanning, bygningsvern (557901)
 • Fagskoleutdanning, forvaltning, drift og vedlikehold, ettårig (557127)
 • Fagskoleutdanning, anlegg og bergverk, toårig (557126)
 • Fagskoleutdanning, BIM-tekniker, ettårig (557125)
 • Fagskoleutdanning, kart- og oppmålingsfag, toårig (557123)
 • Fagskoleutdanning, forvaltning, drift og vedlikehold, toårig (557122)
 • Fagskoleutdanning, bygg og treteknikk, toårig (557121)
 • Fagskoleutdanning, klima, energi og miljø (KEM), toårig (557120)
 • Fagskoleutdanning, bygg, toårig (557119)
 • Fagskoleutdanning, bergteknikk, toårig (557118)
 • Fagskoleutdanning, anlegg, toårig (557117)
 • Bygg og anlegg (5571)
 • Fagskoleutdanning, BIM-tekniker, installasjon, ettårig (554201)
 • Fagskoleutdanning, BIM fordypning anlegg, ettårig (deltid 2 år) (554204)
 • Fagskoleutdanning, BIM-tekniker, anlegg infrastruktur, ettårig (554203)
 • Fagskoleutdanning, BIM-tekniker, konstruksjon, ettårig (554202)
 • Fagskoleutdanning, technical design: building information modelling, ettårig (554205)
 • Fagskoleutdanning, sirkulærøkonomi og klimaregnskap, halvårig (551401)
 • Fagskoleutdanning, bærekraftkonsulent - bærekraftig drift, ettårig (551403)
 • Fagskoleutdanning, bærekraftkonsulent - bærekraftig drift, ettårig (551403)
 • Fagskoleutdanning, eiendomsservice, halvårig (557904)
 • Fagskoleutdanning, driftstekniker - bygg og eiendom, halvårig (559908)
 • Fagskoleutdanning, driftstekniker - bygg og eiendom, halvårig (559908)