Nøkkelinformasjon

Du lærer å bruke nedihullsverktøy, pumping av brønnvæsker og lekkasjetesting av overflateutstyr og nedihullsutstyr.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er brønnoperatør, sementering.

Læreplan

Læreplan i brønnfaget, sementering

Vg3 brønnfaget, sementering handler om å sementere, forskale og sone-isolere brønner for å stabilisere og etablere en ytre barriere i produksjons- og injeksjonsbrønner. Faget skal gi lærlingene kompetanse i å vedlikeholde sementeringsutstyr, mekanisk brønnverktøy, kvalitetssikre og pumpe brønnvæsker og lekkasjeteste overflate- og nedihullsutstyr. Videre handler faget om helhetlig operasjonell og barrierefilosofisk forståelse for å ivareta det ytre miljøet.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Lignende utdanninger

Relevante yrker