Nøkkelinformasjon

Du lærer å bruke og vedlikeholde nedihullsverktøy, overflate- og trykkontrollutstyr til brønnvedlikehold og brønnferdigstilling.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er brønnoperatør, kveilerør.

Læreplan

Læreplan i brønnfaget, kveilerøroperasjoner

Vg3 brønnfaget, kveilerøroperasjoner handler om å bruke kveilerør i vedlikehold av produksjons- og injeksjonsbrønner for å utvinne hydrokarboner på en sikker og effektiv måte. Faget gir lærlingene kompetanse innenfor barrierer, overflate- og nedihullsutstyr og trykkontrollutstyr. Faget skal bidra til å utvikle fagarbeidere som kan tilfredsstille samfunnets krav til trygg utvinning og vern av det ytre miljøet gjennom kveilerørsoperasjoner i brønner. Videre skal faget bidra til å dekke arbeidslivets behov for fagarbeidere med kompetanse til å videreutvikle seg i takt med teknologiens utvikling.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Lignende utdanninger

Relevante yrker