Nøkkelinformasjon

Du lærer om boring av grunnvannsbrønner til vannforsyning og energibrønner til oppvarming og kjøling.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er brønnborer fastland.

Læreplan

Læreplan i brønn- og borefaget

Vg3 brønn- og borefaget handler om å bore brønner til vannforsyning, oppvarming og kjøling. Faget skal sette lærlingene i stand til å planlegge boring av brønn og borehull ved hjelp av ulike prosjektverktøy og gjennomføre arbeidet med hensyn til det ytre miljøet. Faget bidrar til samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvere som kan bygge brønner som legger til rette for en bærekraftig infrastruktur som hindrer miljøskader og bidrar til å bevare naturressurser.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Lignende utdanninger

Relevante yrker