Nøkkelinformasjon

Du lærer brann- og skadeforebyggende tiltak og gi råd om riktig montering og bruk av fyringsanlegg og andre brannforebyggende tiltak.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er feier.

Læreplan

Læreplan i brannforebyggerfaget

Brannforebyggerfaget handler om å forebygge brann ved å feie, føre tilsyn og iverksette informasjons- og motivasjonstiltak i henhold til gjeldende regelverk. Faget skal gjøre lærlingene i stand til å se sammenhengen mellom ulike brannårsaker og brannforebyggende tiltak og til å forstå hvilke konsekvenser bruk av fyringsanlegg kan ha på brannrisiko og miljøet. Faget bidrar til større grad av sikker og miljøvennlig fyring i samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvere som kan forbygge brann, veilede ulike brukergrupper og samarbeide med andre aktører.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Lignende utdanninger

Relevante yrker