Nøkkelinformasjon

Du får grunnleggende kunnskap om oppbygging og virkemåte for ammunisjon og skytevåpen.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er børsemaker.

Læreplan

Læreplan i børsemakerfag

Vg3 børsemakarfaget handlar om å reparere, byggje om og tilpasse eksisterande skytevåpen og tilverke nye skytevåpen til jegerar, skyttarar og andre sivile brukarar av skytevåpen. Faget handlar òg om rådgiving knytt til bruk og vedlikehald av skytevåpen. Kompetansen faget gir, skal medverke til at lærlingane dekkjer behovet arbeidslivet har for børsemakarar som tek vare på tradisjonar og utviklar faget i samsvar med samfunnsutviklinga. Børsemakarverksemd krev autorisasjon i form av avlagt norsk sveinebrev som børsemakar eller tilsvarande.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

På gammel kode DHBMF3:

Samarbeidsavtaler

Lignende utdanninger

Relevante yrker