Nøkkelinformasjon

Du får praktiske ferdigheter og faglig innsikt om boring og ferdigstilling av brønner.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er bore- og vedlikeholdsoperatør.

Læreplan

Læreplan i boreoperatørfag

Vg3 boreoperatørfaget handler om leteboring, produksjon og vedlikehold av produksjons- og injeksjonsbrønner. Faget handler også om automatiserte og digitaliserte produksjonsmetoder. Videre handler faget om å dekke samfunnets behov for effektiv og sikker utvinning fra olje- og gassfelt. Faget skal bidra til å utvikle fagarbeidere med kompetanse innenfor praktisk arbeid med boring og ferdigstilling av brønn.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler