Nøkkelinformasjon

Du lærer å bygge opp, konstruere og sy interiør og eksteriør til ulike framkomstmidler, ved bruk av et bredt utvalg av kunst- og naturmaterialer.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er bilsalmaker.

Læreplan

Læreplan i bilsalmakerfaget

Vg3 bilsalmakerfaget handler om å bygge opp, konstruere og sy interiør og eksteriør til ulike framkomstmidler ved bruk av et bredt utvalg av kunst- og naturmaterialer. Gjennom praktisk arbeid i tradisjonelle og nye søm- og formingsteknikker for nyproduksjon og reparasjoner utvikler lærlingene kunnskap om sammenhengen mellom materialvalg og varige bilsalmakerprodukter. Faget skal utvikle yrkesutøvere som kan dekke behovet for å utvikle, produsere, reparere og restaurere ulike bilsalmakerprodukter til et bredt spekter av private og offentlige kunder.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker