Nøkkelinformasjon

Du lærer om bilpleie på kjøretøy og utstyr, og å inspisere, vedlikeholde og utbedre alle typer interiør og eksteriør.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er bilpleier.

Læreplan

Læreplan i bilpleiefaget

Vg3 bilpleiefaget handlar om bilpleie på køyretøy og utstyr. Faget medverkar til at lærlingane lærer å utføre ettersyn, vedlikehald og utbetring av alle typar interiør og eksteriør. Faget skal medverke til ei meir berekraftig utvikling i samfunnet ved å fremje forståing for at miljøvennlege produkt, gjenbruk av materiell og varetaking av materielle verdiar kan vere med på å redusere belastninga på klimaet og miljøet. Vidare skal bilpleiefaget fremje fagleg identitet, vise fram yrkestradisjonane og medverke til at arbeidslivet har kvalifiserte bilpleiarar.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Lignende utdanninger

Relevante yrker