Nøkkelinformasjon

Du lærer om å legge rør i grøfter, med krav til rent drikkevann og hygienisk og estetisk avløpshåndtering.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er anleggsrørlegger.

Læreplan

Læreplan i anleggsrørleggerfaget

Vg3 anleggsrøyrleggjarfaget handlar om å leggje røyr i grøfter i eit samfunn som stiller krav til reint drikkevatn og til hygienisk og estetisk avløpshandtering. Faget skal gjere lærlingane i stand til å finne løysingar som sikrar framdrifta og økonomien i arbeidet med produksjon og drift av infrastruktur for vatn og avløp. Vg3 anleggsrøyrleggjarfaget handlar vidare om kva betydning vassforsynings- og avløpssystema har for infrastrukturen i samfunnet. Faget bidreg til å utdanne yrkesutøvarar som kan sørgje for godt, trygt og sikkert drikkevatn til innbyggjarane i samfunnet, og for å leie bort spillvatnet og overvatnet i tråd med krava i lover og forskrifter. Vg3 anleggsrøyrleggjarfaget handlar òg om å sikre kvaliteten, levetida, funksjonen og drifta av anlegg for framtida.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

KYLLO MASKIN AS 1 avtale
Det finnes 1 samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter, hvorav 1 passer dine kriterier.

Lignende utdanninger

Relevante yrker