Nøkkelinformasjon

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

2.5

Organisering

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

27. september

Om studiet

Kurset skal gi en innføring i gjeldene regler og normer for lading av båter, prosjektering av store ladeanlegg  og styring av disse.

Skipsfart, både nasjonal og internasjonal, er en betydelig bidragsyter til store utslipp av miljø- og klimagasser. Elektrifisering av skipsflåten vil gi et viktig bidrag til å redusere utslippene, enten det gjelder landstrøm for store skip som ligger til kai eller ferjer og fiskebåter som bruker elektrisk kraft til drift. Dette krever store investeringer som må baseres på internasjonale standarder for å kunne redusere kostnadene, sikre pålitelige installasjoner og bidra til at de er tilpasset bred bruk.

Etter kurset skal deltaker ha kunnskap om:

  • Byggeteknisk regelverk
  • Elsikkerhet ved store ladeanlegg
  • Dimensjonering og forvaltning av effekt ved store ladeanlegg.
  • Batteribank i ladeanlegg
  • Smart styring av effekt
  • Økonomi i ladeanlegg og praktiske løsninger
  • Dokumentasjon av anlegg
  • Enova sine støtteordninger og kommunale ordninger
  • Alternative energikilder i ladeanlegg

 

Metode
Undervisningen er rene nettsamlinger med bruk av Adobe Connect eller Microsoft Teams som klasserom. Læringsplattform vil bli Canvas.

Det blir undervisning direkte i videokonferanse med innlagte gruppeoppgaver, lesing av fagstoff, bruk av egen praksis i læringsnotater og oppgaver. Deltakerne vil få individuell tilbakemelding og vurdering på læringsnotat.

Undervisningsopplegg

Praktiske opplysninger og påmelding:

Kurset leveres av Fagskolen Vestfold og Telemark. Kursavgift betales av staten ved Kompetanse Norge, og er en del av Bransjeprogrammet «Vi som elektrifiserer Norge».

Opplæringen er planlagt med oppstart i uke 25, avslutning i uke 38. 

Det blir én undervisningsdag pr uke og mulighet til veiledning de andre virkedagene. Utdanningen går over totalt 30 timer timer i arbeidstiden og den enkelte må avklare dette med sin arbeidsgiver og forbund. Den enkelte kursdeltaker må regne med å bruke inntil 20 timer fritid til etterarbeid/forberedelser.

Undervisningen kjøres fra kl 13.00, én dag pr uke. Ingen undervisning i skoles ferie.
Skolen tilbyr gratis oppfriskningskurs i matematikk for den som ønsker det. Dette kurset er nettbasert, uten lærer.

Opptakskrav

Relevant elektroteknisk bakgrunn, evt fagbrev (elektriker, automatiker, energimontør, heismontør, skipselektriker, tavlemontør, vikler, transformatormontør, togelektriker og energioperatør).