Nøkkelinformasjon

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

2.5

Organisering

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

28. september

Om studiet

Hensikten med kurset er å gi deltagerne en god forståelse for hvordan forebyggende vedlikehold kan etableres. Vi ønsker å optimalisere det forebyggende vedlikeholdet ved sette inn riktig tiltak på riktig sted. Samtidig skal reservedelsbeholdning tilpasses.

Et godt forebyggende vedlikeholdsprogram skal bidra til:

 • Bedre sikkerhet
 • Redusert belastning på miljø
 • Lavere energiforbruk
 • Bedre arbeidsforhold

 

Læringsutbytte:

RCM baserer seg på at man må først forstå funksjon og mulige feil på utstyret, se på konsekvenser– og så bestemme tiltak, som f. eks forebyggende vedlikehold. Videre må man forstå sentrale begrep innenfor pålitelighetsanalyse.

 • Total Productive Maintenance – Grunnlag for forebyggende vedlikehold
 • Oppbygging av en profesjonell vedlikeholds-aktivitet
 • Arbeidsprosesser
 • RCM som verktøy for etablering og optimalisering av vedlikeholdsprogram
 • Teknikker for tilstand-overvåkning
 • Og prediktivt vedlikehold
 • Bruk av sensorteknologi
 • Autonome systemer for styring av forebyggende vedlikehold

Undervisningsopplegg

Metode:

Undervisningen er rene nettsamlinger med bruk av Microsoft Teams eller tilsvarende. Læringsplattform vil bli Canvas.

Det blir undervisning direkte i videokonferanse med innlagte gruppeoppgaver, lesing av fagstoff, bruk av egen praksis i læringsnotater og oppgaver. Deltakerne vil få individuell tilbakemelding og vurdering på læringsnotat.

 

Praktiske opplysninger og påmelding:

Kurset leveres av Fagskolen Vestfold og Telemark i samarbeid med Ts kompetansesenter. Kursavgift betales av staten ved Kompetanse Norge, og er en del av Bransjeprogrammet for olje, gass og leverandørbransjen.

Det blir én undervisningsdag pr uke og mulighet til veiledning de andre virkedagene. Utdanningen går over totalt 30 timer timer. Den enkelte kursdeltaker må regne med å bruke inntil 20 timer fritid til etterarbeid/forberedelser.

Opptakskrav

Forkunnskaper - opptakskrav:
Relevant fagbrev eller praksis i de fagområdene som er nevnt under målgruppe.

Målgruppe:

Mekanisk personell (industrimekaniker, automatiker, elektriker, industrirørlegger, ventiltekniker, motormekaniker m.m.), vedlikeholdstekniker samt teknisk personell fra leverandørindustri som leverer varer og tjenester inn mot maritim sektor, olje og gass.

Ansatte i rederier, utstyrsleverandører, tjenesteleverandører og verft spredt langs kysten. Videre skip som for eksempel tørrbulk, kjemikalietankskip, offshoreskip og frakt av kjøretøy.