Nøkkelinformasjon

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

2.5

Organisering

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

30. september

Om studiet

Kurset skal gi deltakerne en innføring i oppbygging og virkemåte for Digital Infrastruktur i samfunnet generelt og innen maritim sektor spesifikt, samt innføring i datasikkerhet og hvordan sikre seg selv og bedriften mot utilsiktet tap av informasjon og hvordan forebygge dette.

Ved gjennomført kurs skal elevene ha god kunnskap om/i følgende emner:

Digital infrastruktur

 • Oppbygging og virkemåte for ekom nett slik de er beskrevet i Nkoms ekom regelverk
 • Analoge og digitale kommunikasjonssystemer for overføring av kommunikasjonssignaler på alle typer medium.
 • Oppbygging av store kommersielle ekom nett, sentraler og koblingsrom
 • Oppbygging av infrastruktur i alle typer bygg og mellom bygg ihht NEK 701 og NEK 702
 • EMC og EMI i alle typer ekom nett
 • Planlegging, gjennomføring, testing og krav til dokumentasjon i forhold til gjeldende lover og normer.
 • Planlegging mht fremtidssikkerhet og kvalitet
 • EKOMs utvikling og plass i samfunnet i dag og i fremtiden

 

Datasikkerhet 

 • Generell innføring i Datasikkerhet.
 • Lover, regler og standarder 
 • Sikkerhet, trådløse nettverk og enheter.
 • Sikkerhet, kablede nettverk og enheter.
 • De vanligste formene for angrep rettet mot virksomheter i Norge
 • Hva er sikkerhetskultur og hvorfor er det viktig?
 • Privat bruk av utstyr som benyttes i virksomheten.
 • Forebyggende tiltak for virksomheten.
 • Ditt ansvar som bruker av nettverk og enheter.

Undervisningsopplegg

Metode :

Undervisningen er rene nettsamlinger med bruk av Microsoft Teams eller tilsvarende. Læringsplattform vil bli Canvas. 

Det blir undervisning direkte i videokonferanse med innlagte gruppeoppgaver, lesing av fagstoff, bruk av egen praksis i læringsnotater og oppgaver. Deltakerne vil få individuell tilbakemelding og vurdering på læringsnotat. 

Praktiske opplysninger og påmelding:

Kurset leveres av Fagskolen Vestfold og Telemark i samarbeid med Ts kompetansesenter. Kursavgift betales av staten ved Kompetanse Norge, og er en del av Bransjeprogrammet Olje- Gass Leverandørbransjen.

Opplæringen er planlagt med (kommer). Oppstart kan justeres etter ønsker fra involverte regioner og bedrifter og tilstrekkelig antall deltakere. 

Det blir én undervisningsdag pr uke og mulighet til veiledning de andre virkedagene. Utdanningen går over totalt 30 timer timer. Den enkelte kursdeltaker må regne med å bruke inntil 20 timer fritid til etterarbeid/forberedelser.

Opptakskrav

Forkunnskaper - opptakskrav:

Relevant fagbrev eller praksis i de fagområdene som nevnt under målgruppe.

 

Målgruppe:

Ansatte i rederier, utstyrsleverandører, tjenesteleverandører og verft spredt langs kysten. Videre skip som for eksempel tørrbulk, kjemikalietankskip, offshoreskip og frakt av kjøretøy.