Nøkkelinformasjon

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

15.0

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

Løpende

Oppstartsdato

23. mai

Om studiet

Fagskolen Vestfold og Telemark har i samarbeid med elektrobransjen utviklet en ny del- utdanning på 3 x 5 studiepoeng innen grønne smarte bygg. Denne utdanning er basert på offentlig godkjent studieplan i elektro, til sammen 15 studiepoeng.

Utdanningen omhandler aktuelle temaer innen nye energikilder og - bærere som sol, vind, biogass, hydrogen og batteribanker, styring av bygg og hvordan fremtidens bygg skal bli energieffektive og grønne ved hjelp av digitalisering.

 

Undervisningsopplegg

Delutdanningen består av tre moduler a 5 studiepoeng, som bygger på hverandre.

Modulene kan tas enkeltvis, men henger likevel sammen som en helhet. De tre modulene gjennomføres i en serie. Hvis du ønsker å kun ett eller to av emnene, er det bare å krysse av dette i påmeldingen.

Modul 1: Digitalisering av elektrotekniske anlegg, 5 studiepoeng
Digitalisering av tradisjonelle elektrotekniske anlegg som lys, varme, alarm, ventilasjon og kjøling.

Modul 2: Sensorteknologi og IoT, 5 studiepoeng
Sensorteknologi og Internet of Things (IoT) for bedre samspill mellom produkter og løsninger.

Modul 3: Nye energisystemer, 5 studiepoeng
Bruk av nye energisystemer og samspill mellom sol-, vindkraft og batteriteknologi.

Modulene kan gjennomføres separat. Samlet utgjør de en helhetlig delutdanning på til sammen 15 studiepoeng. 

Innhold:
Innholdet i de ulike modulene bygger på hverandre. Det anbefales derfor at modulene tas i rekkefølge for optimal kunnskap og forståelse

Modul 1:

 1. Mennesket og teknologi
 2. Styringssystemer, HMI grensesnittet
 3. IoT, digitalisering og cybersikkerhet grunnleggende
 4. Samspill mellom digitalisering og nye energisystemer
 5. Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) grunnleggende
 6. Bygningsintegrert Modellering (BIM)
 7. Drift og vedlikehold

Modul 2:

 1. Sensorteknologi
 2. Cybersikkerhet
 3. IoT, digitalisering og cybersikkerhet
 4. Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB)
 5. Bygningsintegrert Modellering (BIM)
 6. AI, kunstig intelligens, HMI grensesnittet
 7. Nye energisystemer i mindre bygg

Modul 3:

 1. Nye energisystemer, biogass, sol, vind, grønn og blå hydrogen
 2. Batteriteknologi, batteribanker
 3. Samspill mellom digitalisering og nye energisystemer
 4. Energistyring, oppvarming og kjøling
 5. Framtidens energikilder/ løsninger.
 6. HMI grensesnittet
 7. Drift og vedlikehold
   
Se detaljert beskrivelse på Fagskolens nettside:

Gjennomføring

Delutdanningen er nettbasert med ukentlige forelesninger på ettermiddag. Se tidsplan på fagskolens nettsider.

Sluttvurdering og dokumentasjon

Etter endt opplæring skal studenten utarbeide et læringsnotat der du skal vurdere ditt eget læringsutbytte og muligheten av hvordan slik teknologi kan brukes i eget yrke eller jobb. Dette skal innleveres innen oppsatt tidsftist som eget dokument i Canvas under Oppgaver i emnet.

Vurderingen er Bestått/ Ikke bestått. Faglærer gir deg en tilbakemelding på dette i Canvas
Ved Bestått vil du få tildelt et deltakerbevis som viser innholdet i del- emnet.
Tidsfrist for innlevering får du av faglærer. Faglærer gir deg en tilbakemelding på dette i Canvas

Dokumentasjon blir ikke lastet opp i noen portal. Pass derfor godt på det tilsendte kompetansebeviset. Om det skulle bli borte, kan du sende en epost til fagskolen@vtfk.no og oppgi personalia, tittel og dato på gjennomføringen av delutdanningen.

Opptakskrav

Relevant fagbrev (elektriker, automatiker, energimontør, heismontør, skipselektriker, tavlemontør, vikler, transformatormontør, togelektriker og energioperatør) eller annen relevant erfaring.

Opptaksinformasjon

Det er 4 ulike kurs i skjemaet for påmelding på fagskolens nettside. Du kan velge mellom påmelding i en og en modul eller alle 3 modulene, velg det alternativet som passer for deg. 

Følgende alternativer er mulig:

 • Grønne smarte bygg modul 1, 5 studiepoeng
 • Grønne smarte bygg modul 2, 5 studiepoeng
 • Grønne smarte bygg modul 3, 5 studiepoeng
 • Grønne smarte bygg modul 1, 2 og 3, 15 studiepoeng