Take Credit Del 1 favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Kostnader

18 000

Om studiet

Take Credit! Del 1 går over to semester. Du kan ta Take Credit! Del 1 og Del 2 hver for seg eller samtidig.

Studiet gir en grundig innføring i engelsk språk, litteratur og kultur. Det retter seg primært mot dem som underviser i eller ønsker å undervise i engelsk på trinn 8 til 13 og som har færre enn 60 studiepoeng i faget, men er også åpent for andre. Engelsk som språk og statusen til engelsk er i stadig endring, og et sentralt fokus i studiet er å jobbe med ulike måter å studere engelsk språk og språkbruk, litterære tekster, og kulturelle og politiske fenomener. Særlig fokus er det på ulike tilnærminger til tekst, både i form av ulike typer lesninger og gjennom skriving på engelsk i ulike sjangre og formater, også i en klasseromskontekst. Refleksjon over egen læring er en også en viktig del av studiet. Vurderingsarbeidet i studiet skal gi deltakerne modeller for eget arbeid med elever.

 

Studieplan Del 1 (30 studiepoeng):

Emnekode

Kurs

Studiepoeng

ENG6010

Språkferdighet (høst)

7,5

ENG6011

Kulturkunnskap (høst)

7,5

ENG6012

Litteratur I (vår)

7,5

ENG6014

Skriving i klasserommet(vår)

7,5

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller relevant realkompetanse