Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

NTNU VIDERE Trondheim

Nivå

Årsenhet og kortere

Studiepoeng

7.5

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

1. september

Om studiet

Hvordan identifisere nye forretningsmuligheter, og hvordan gå frem for å gjøre noe med disse mulighetene? Nettkurs primært for nyutdannede, og unge (under 30 år) uten mye jobberfaring. Andre interesserte er velkommen til å søke, men ved mange søkere vil nevnte gruppe prioriteres.

Undervisningsopplegg

Nettkurset starter mandag 27.09.21 og varer frem til fredag 26.11.21. Det vil være ukentlige digitale forelesninger på dagtid fra 10:00-12:00 og/eller hjemmeoppgaver. Forventet arbeidsmengde er minimum 125 timer. For detaljert timeplan se NTNUs nettside. 

Opptaksinformasjon

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut. Krav til dokumentasjon

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må fylle de generelle språkkravene i norsk og engelsk.

Prioritering av søkere:
1. Nyutdannede, unge uten mye jobberfaring, arbeidsledige og permitterte med motivasjon for å starte på kurset.
2. Andre
3. Dersom det blir flere søkere innenfor hver gruppe enn vi har antall plasser på kurset, prioriteres man etter "først til mølla"-prinsippet (dato for søknad).

I søknaden må du oppgi om du er permittert, arbeidsledig eller om du er i jobb, og oppgi navn på (siste) arbeidsgiver. I feltet “Har du merknader til søknaden?” ønsker vi at du skriver 5-10 setninger om din motivasjon for å ta dette nettkurset. Besvar spørsmålet: “Hvorfor ønsker du å ta dette nettkurset?”