Nøkkelinformasjon

Lærested

Nivå

Lavere nivå

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Om studiet

Ny teknologi endrer samfunnet på mange måter og på mange nivåer, og flere sektorer gjennomgår det som er betegnet som en "digital transformasjon".

I dette nettkurset vil vi se på koblingen mellom utfordringer knyttet til bærekraft og i hvilken grad teknologi kan bidra til å løse problemer som det har vist seg vanskelig å løse politisk. Bærekraft er da ikke bare forstått som forhold som har med miljøskapte utfordringer å gjøre, men også utfordringer som skapes på grunn av den økte digitaliseringen og plattformiseringen i samfunnet.

Vi er på full fart inn i det NHO kaller dataøkonomien, et samfunn der større verdier skapes gjennom analyse av data enn gjennom produksjon og salg av varer og tjenester. I følge professor Amy Webb er det ni plattformselskaper som dominerer utviklingen i verden, seks amerikanske og tre kinesiske. De er alle plattformselskaper som lever av tilgang til data. Og det mener hun er en skummel utvikling!

Målgruppe

Politikere, ansatte i privat og offentlig sektor, for pensjonister og alle andre med interesse for hvordan samfunnet utvikles.

Kurset passer for alle med interesse for hvordan samfunnet endres grunnet utvikling av nye teknologier. Det vil gjelde deg som er berørt av dette på jobben, som lurer på hva konsekvensene av endringene vil være, som er bekymret for fremtiden, eller optimistisk og vil forstå mer av hva som skjer, hva drivkreftene er, hvor langt vi har kommet og hva det er viktig å være oppmerksom på i den videre utviklingen.

Undervisningsform

Nettkurset består av fem moduler, der arbeidsmengden i hver modul tilsvarer omtrent 1,5 studiepoeng. De fire første er åpne for alle og er uten formell eksamen.  

Læringsressursene består av korte filmer som gir oversikter og fordypninger i utvalgte deler av emnet. Videre vil de bestå av tekster som er opphavsmessig klarert for slik bruk, refleksjonsoppgaver-/diskusjonsoppgaver, quizzer og samarbeidsoppgaver i den grad teknologiplattformen legger til rette for dette. Deltakelse i nettbaserte praksisfellesskap.