Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

VID Oslo

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

4

Studietempo

Deltid

Om studiet

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høgskolenivå i Norge. Årsstudiet tar sikte på å utvikle profesjonell og fagpersonlig kompetanse i forhold til sjelesørgeriske utfordringer og oppgaver i kirke og samfunn.

Du får en grundig innføring i sjelesorgens teologiske og diakonale grunnlag, samt sjelesorgsfeltets tverrfaglighet. Studiet vektlegger også prosesslæring i veiledet gruppe, med fokus på refleksjon over forholdet mellom livserfaring, tro og ulike teoretiske perspektiver. Studiet er økumenisk orientert, og er utarbeidet som et tilbud til dem som i yrkesmessig sammenheng eller på frivillig basis har behov for å øke sin sjelesørgeriske kompetanse.

Studiet er lagt til rette for å kunne gi deg

  • Kunnskaper og ferdigheter i å utøve sjelesorg både med tanke på å møte enkeltmennesker og bidra til å bygge fellesskap.
  • En økt forståelse av kristen tro som basis for sjelesørgerisk kompetanse og utøvelse.
  • Kunnskap og refleksjon over forholdet mellom livserfaring, tro og teologi.
  • Grunnlag for å utvikle større selvinnsikt i forhold til å ta vare på deg selv og andre.

 Emner

  • Sjelesorgens fundament og metoder
  • Gudsbilde, identitet og livsutfordringer
  • Relasjoner, makt og livskriser
  • Spiritualitet, tro og helse

Undervisningen er lagt opp som samlet undervisning, refleksjonsgrupper, individuelt arbeid, skriftlige oppgaver og litteraturstudium. Studiet gir 60 studiepoeng på bachelorgradnivå.

Studiet forutsetter aktivt selvstudium og besvarelse av skriftlige oppgaver i mellom undervisningssamlingene.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse Les på Samordna opptak.


Det er også mulig å søke om opptak på grunnlag av realkompetanse

Opptaksinformasjon

Det søkes direkte til høgskolen. Søknaden registreres her

Søknadsfrist: 15. april

Læringsutbytte

Studiet er utarbeidet som et tilbud til dem som i yrkesmessig sammenheng eller på frivillig basis har behov for å øke sin sjelesørgeriske kompetanse, det tar sikte på å utvikle forståelse, ansvar og kompetanse i forhold til sjelesørgeriske utfordringer og oppgaver.

Kvalifikasjon/tittel

Studium i kristen sjelesorg

Alle utdanninger innen