Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

VID Oslo

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Velg alternativ

Opptakskrav

NO3MA3

Poenggrenser 2021

  • 42.10 (primær)
  • 48.60 (ordinær)

Studieplasser

320

Søknadskode (SO)

251050

Opptakskrav

NO3MA3

Studieplasser

10

Søknadskode (SO)

251053

Opptakskrav

NO3MA3

Studieplasser

35

Søknadskode (SO)

251059

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Dette er en utdanning for deg som er glad i å arbeide med mennesker og som liker utfordringer. Som sykepleier arbeider du med mennesker i alle aldersgrupper, friske og syke. Utfordringene i helsevesenet er mange og samfunnet trenger faglig dyktige, bevisste og sosialt engasjerte sykepleiere.

Bachelor

Studiets oppbygging

Utdanningen kvalifiserer til sykepleiefaglig arbeid i alle ledd av helsetjenesten.

Vi ønsker studenter med ulik bakgrunn og livssyn velkommen. Et sentralt felt i utdanningen vil være å skape rom for refleksjon og systematisk arbeid med livssyn og verdier, både i personlige, faglige og samfunnsmessige perspektiv.

Læringsaktivitetene er varierte og vurderingsformer spenner fra mindre arbeidskrav til større presentasjoner og eksamener. I tredje studieår leveres en større individuell oppgave, bacheloroppgaven. 

Det gis veiledning og vurdering underveis, og endelig vurdering ved slutten av hver veiledede periode i praksisstudiene. Praksisstudier utgjør 50 prosent av studieprogrammet og foregår i ulike deler av helsetjenesten, både i spesialist- og kommunehelsetjenesten i og utenfor institusjon.

Opptaksinformasjon

Opptakskravet er generell studiekompetanse.

  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

 
Det er også mulig å søke om opptak på bakgrunn av realkompetanse

Søk på studiet via Samordna opptak

Studiekode 251050

Søknadsfrister
Realkompetanse: 1. mars
Ordinært grunnlag: 15. april

Krav om politiattest.

Krav om medisinsk testing.

Læringsutbytte

Utdanningen skal gi kompetanse til å yte sykepleie til mennesker i alle aldre og med ulike lidelser. Høgskolen vil utdanne sykepleiere som viser respekt for mennesket, ydmykhet for andres livssituasjon og som har kompetanse til å yte profesjonell hjelp til pasienter på ulike nivå innenfor helsetjenesten.

Studiet har som mål å utdanne pasient- og endringsorienterte sykepleiere som har evne til tverrfaglig samarbeid, kan arbeide på tvers av kulturer og livssyn og som kan gi helhetlig omsorg.

Videre studier

Etter endt utdanning har du mulighet for videre spesialisering innenfor helse- og sosialfag. VID vitenskapelige høgskole har også tilbud om masterutdanninger innen helse- og sosialfag og verdibasert ledelse.

Karrieremuligheter

Fullført utdanning gir tittelen Bachelor i sykepleie. Det kvalifiserer til å jobbe som autorisert sykepleier i både det offentlige og private helsevesen. Du kan jobbe på sykehus, sykehjem, hjemmesykepleien, i forebyggende helsearbeid, bedriftshelsetjeneste, i ambulansetjenesten og i internasjonale hjelpeorganisasjoner.

Utveksling

Det legges vekt på internasjonal utveksling og det vil bli gitt tilbud om undervisning på engelsk i minst to emner. VID vitenskapelige høgskole er aktiv deltaker i EUs Erasmus-program og Nordplus-nettverk og har utvekslingsavtaler med ulike utdanningsinstitusjoner i Europa.

Vi har avtaler med institusjoner i bl.a. Afrika og Australia, som gir mulighet til å gjennomføre praksisstudier. Praksisstudier i utlandet kan variere fra 4 uker og opp til et semester.

Les mer om delstudier i utlandet

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i sykepleie

Alle utdanninger innen