Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

VID Stavanger

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

251474

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Ønsker du å bedre forstå samfunnet vi lever i, både lokalt og internasjonalt? En bachelorgrad i samfunnsfag vil forberede deg til mange spennende og varierte oppgaver i arbeidslivet, i privat og offentlig sektor.

Gjennom dette studiet vil du lære om menneskelig samhandling og om hvordan vi mennesker organiserer samfunnet rundt oss. Hvordan endrer globaliseringen vår måte å være sammen på? Hvordan utvikler forholdet mellom den rike og fattige delen av verden seg? Hvordan endrer migrasjon hverdag og arbeidsliv i Norge?

Studietur til Afrika er en del av studietilbudet.

Studiets oppbygging

Graden har tre studieretninger:

  • Migrasjon
  • Verdibasert ledelse og administrasjon
  • Religion

Studieretning migrasjon har hovedfokus på forholdet mellom det flerkulturelle Norge og de globale endringene som påvirker arbeidsliv og samfunnsliv.

Studieretning verdibasert ledelse og administrasjon lærer deg hvordan små og mellomstore virksomheter i framtiden må fokusere på bærekraftig prosesser og sosial innovasjon for at vi i fellesskap skal kunne skape trygge arbeidsplasser og møte fremtidens klimautfordringer.

Studieretning religion har hovedfokus på religionens rolle i de globale endringene som påvirker arbeidsliv og samfunnsliv.

Graden inneholder aktuelle fellesemner som interkulturell kommunikasjon, globalisering og utvikling, sosialantropologi og flerkulturell ledelse.

Opptaksinformasjon

Opptakskravet er generell studiekompetanse Les på Samordna opptak.


Det er også mulig å søke om opptak på grunnlag av realkompetanse


Studiekode 251474.

Søknadsfrist

Realkompetanse: 1. mars
Ordinært grunnlag: 15. april

Læringsutbytte

Gjennom dette studiet vil du lære om menneskelig samhandling og om hvordan vi mennesker organiserer samfunnet rundt oss. Endrer globaliseringen vår måte å være sammen på? Studiet fokuserer på hvordan forholdet mellom den rike og fattige delen av verden utvikler seg, og du lærer om hvordan migrasjon endrer hverdag og arbeidsliv i Norge.

Videre studier

Bachelorgrad i samfunnsfag gir grunnlag for opptak til Master in Community Development and Social Innovation

Andre mastergrader i VID, som master i interkulturelt arbeid ,master i medborgerskap og samhandling og master i sosialt arbeid, har i tillegg opptakskrav knytta til til arbeidserfaring og/eller individuell vurdering. Les mer på studiets hjemmeside.

Karrieremuligheter

Ønsker du å jobbe med integrasjon av flyktninger? Hva med å jobbe i frivillige organisasjoner med et globalt fokus?

Flere institusjoner, både i offentlig og privat sektor, etterspør kompetanse relatert til vår nye flerkulturelle hverdag. Med en bachelorgrad i samfunnsfag fra VID, vil du bli en ressurs i denne sammenhengen.

Utveksling

I første studieår kan du delta på en måneds studieopphold på Madagaskar.

I løpet av det tredje studieåret får du mulighet til å studere ett semester ved en av våre samarbeidsinstitusjoner i utlandet.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor

Alle utdanninger innen