Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

VID Stavanger

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

251196

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Mange unge er opptatt av religion og livssyn. Humanistiske verdier og kristen tro og tradisjon har vært viktige byggesteiner i utviklingen av det norske samfunnet. Samtidig er befolkningen i dagens Norge sammensatt av mennesker med ulike tradisjoner og religiøs tilhørighet.

Årsstudiet i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) gir god innføring i Bibelens fortellinger og den kristne tro. Studier i kirkens historie og tradisjon, og møte med tro og praksiser i andre religioner og livssyn er også sentralt.

Opptaksinformasjon

Opptakskravet er generell studiekompetanse Les på Samordna opptak.

Det er også mulig å søke om opptak på bakgrunn av realkompetanse

Studiekode: 251196

Søknadsfrist:
Realkompetanse: 1. mars

Ordinært grunnlag: 15. april

Læringsutbytte

Årsstudiet i KRLE vil gi deg teologisk og religionsfaglig kunnskap i både historiske og aktuelle perspektiv. Tema som kirkens misjonale og diakonale vesen, samt kirkens globale og lokale kontekster er forankret i høgskolens tradisjon og er samtidig rettet inn mot kirkens nåtid og framtid. Du vil få god kjennskap til den betydning religion generelt og den kristne tro spesielt har for samfunn og for enkeltmennesker.

Årsstudiet består av 6 emner à 10 stp og er et fulltidsstudium.

Videre studier

Etter fullført årsstudium i kristendom, religion og livssyn kan du søke opptak til bachelor i teologi eller profesjonsstudiet i teologi ved VID. Årsstudiet kan også innpasses i bachelor i samfunnsfag, studieretning religion.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium