Læreplan

Læreplan i
Vg2 Transport og logistikk

Vg2 transport og logistikk handler om håndtering og transport av gods og personer. Programfagene skal bidra til at elevene lærer å jobbe sikkert og effektivt innenfor regelverket, og at de gjennom arbeid med ulik teknologi, verktøy og maskiner utvikler mestringsfølelse og håndlag. Programfagene skal bidra til verdiskaping og å minimere energibruken og miljøbelastningen gjennom det daglige arbeidet. Programfagene skal videre bidra til å utvikle elevenes evne til samarbeid og kommunikasjon med medelever, kunder, leverandører og kolleger.

Les hele læreplanen på udir.no

Andre varianter av denne utdanningen

Det finnes 1 varianter av denne utdanningen.

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet