Læreplan

Læreplan i
Sveisefaget (opplæring i bedrift)

Vg3 sveisefaget handler om sammenføying av metalliske materialer ved hjelp av forskjellige sveisemetoder og etterbehandlingsteknikker i mekaniske verksteder og i skips-, olje- og gassindustrien. Faget skal bidra til at lærlingene utvikler kunnskap om og kompetanse innenfor robotisering og automatisering av sveiseprosessen. Faget skal bidra til at industrien og samfunnet får dekket behovet for sveising av store og små konstruksjoner og rør og komponenter innenfor industri.

Les hele læreplanen på udir.no

Andre varianter av denne utdanningen

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet