Læreplan

Læreplan i
Platearbeiderfaget (opplæring i bedrift)

Vg3 platearbeiderfaget handler om å forme plater, rør og profiler og å sammenføye større komponenter og konstruksjoner. Faget skal gi lærlingene kompetanse innenfor produksjon, sammenføying og material- og platebearbeiding. Faget handler om teknologisk og manuell kompetanse i platearbeid for skipsindustrien, offshoreindustrien og den landbaserte industrien. Faget handler også om samarbeid på tvers av faggrupper og utførelse etter standarder og prosedyrer.

Les hele læreplanen på udir.no

Andre varianter av denne utdanningen

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet