Læreplan

Læreplan i
Motormekanikerfaget (opplæring i bedrift)

Vg3 motormekanikerfaget handler om å installere, vedlikeholde og reparere framdriftsanlegg og utstyr på lystbåter, yrkesbåter og stasjonære anlegg. Faget skal bidra til at lærlingene får teknologisk og mekanisk kompetanse innenfor reparasjoner og vedlikehold. Videre skal faget bidra til at samfunnet har trygge og sikre framdriftsanlegg for å opprettholde og ivareta produksjon. Faget skal bidra til at arbeidslivet har motormekanikere som har kompetanse og motivasjon til å være oppdatert på et fagfelt i kontinuerlig utvikling med stadig nye produkter.

Les hele læreplanen på udir.no

Andre varianter av denne utdanningen

Det finnes 1 varianter av denne utdanningen.

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet