Læreplan

Læreplan i
Industrirørleggerfaget (opplæring i bedrift)

Vg3 industrirørleggerfaget handler om å produsere og montere, vedlikeholde og teste røranlegg og rørinstallasjoner til industrien på land og til havs. Faget skal gi lærlingene kompetanse om bearbeiding av rør, produktkvaliteter og automatiserte produksjonsmetoder. Faget handler om å levere produkter med høy kvalitet til et nasjonalt og internasjonalt eksportmarked. Faget skal bidra til å utvikle kvalitetsbevisste fagarbeidere som kan følge med på utviklingstendenser i samfunnet, og som kan være en ressurs for utvikling og omstilling av produksjoner i arbeidslivet.

Les hele læreplanen på udir.no

Ta videregående som voksen

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet

Denne linjen har ikke noen aktive samarbeidsavtaler.