Læreplan

Læreplan i
Finmekanikerfaget (opplæring i bedrift)

Vg3 finmekanikerfaget handler om utvikling, tilvirkning og reparasjon av komponenter og prototyper til mekanisk produksjon. Faget handler videre om å montere og tilpasse maskindeler som settes sammen til en større enhet. Faget gir lærlingene kompetanse innenfor mekaniske produkter og til å lage finmekanikk til ulike fagområder. Faget bidrar til å dekke arbeidslivets og samfunnets behov for fagarbeidere med omstillingsevne og kompetanse innenfor finmekanikk.

Les hele læreplanen på udir.no

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Andre varianter av denne utdanningen

Det finnes 1 varianter av denne utdanningen.

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet

Denne linjen har ikke noen aktive samarbeidsavtaler.