Læreplan

Læreplan i
CNC-maskineringsfaget (opplæring i bedrift)

Vg3 CNC-maskineringsfaget handler om sponfraskillende bearbeiding, dreiing, fresing og boring ved hjelp av manuelle og CNC-styrte maskiner. Faget gir lærlingene kompetanse til å programmere, stille inn og operere CNC-styrte maskiner. Faget skal bidra til å dekke arbeidslivets behov for fagarbeidere med kompetanse til å skape og utvikle maskinelt utformede produkter for nasjonal og internasjonal handel. Faget skal bidra til å utdanne fagarbeidere med omstillingsevne og som vil bidra til å redusere miljøavtrykket.

Les hele læreplanen på udir.no

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet

Denne linjen har ikke noen aktive samarbeidsavtaler.