Læreplan

Læreplan i
CNC-maskineringsfaget (opplæring i bedrift)

Vg3 CNC-maskineringsfaget handler om sponfraskillende bearbeiding, dreiing, fresing og boring ved hjelp av manuelle og CNC-styrte maskiner. Faget gir lærlingene kompetanse til å programmere, stille inn og operere CNC-styrte maskiner. Faget skal bidra til å dekke arbeidslivets behov for fagarbeidere med kompetanse til å skape og utvikle maskinelt utformede produkter for nasjonal og internasjonal handel. Faget skal bidra til å utdanne fagarbeidere med omstillingsevne og som vil bidra til å redusere miljøavtrykket.

Les hele læreplanen på udir.no

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet