Læreplan

Læreplan i
Vg2 Skogbruk

Vg2 skogbruk handler om drift og forvaltning av ressurser i skog og utmark og om hvordan skogbruk bidrar til å skape verdier i et nasjonalt og internasjonalt marked. Programfagene legger grunnlaget for å utvikle elevenes kompetanse til å håndtere skogbrukets maskiner og redskaper, ta selvstendige avgjørelser og benytte teknologi i arbeid. Programfagene skal gi grunnleggende kompetanse som skogbruket etterspør, og bidra til å dekke samfunnets behov og krav om bærekraftige, skogbaserte produkter og tjenester i framtiden.

Les hele læreplanen på udir.no

Andre varianter av denne utdanningen

Det finnes 1 varianter av denne utdanningen.

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet