Læreplan

Læreplan i
Vg3 Landbruk

Vg3 landbruk handler om å lage produkter og levere tjenester med utgangspunkt i dyr og planter i en landbruksbedrift. Programfagene skal bidra til en levende og bærekraftig landbruksnæring som forsyner samfunnet med mat og andre naturbaserte produkter og tjenester. Vg3 landbruk skal videre legge grunnlag for yrkesutøvelse som agronom med ansvar for arbeid i og drift av landbruksbedrifter.

Les hele læreplanen på udir.no

Andre varianter av denne utdanningen

Det finnes 2 varianter av denne utdanningen.

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet