Læreplan

Læreplan i
Vg2 Heste- og dyrefag

Vg2 heste- og dyrefag handler om arbeid med dyr i ulike typer dyrefagsnæringer. Programfagene skal øve opp elevenes ferdigheter og gi kunnskaper som er relevante for arbeid med dyr, og bidra til å gi samfunnet bedre tilgang til og kvalitet på dyrerelaterte tjenester og produkter. Programfagene skal gi grunnlag for å møte arbeidslivets behov og myndighetenes krav til kompetanse på dyrehold og arbeid med dyr.

Les hele læreplanen på udir.no

Andre varianter av denne utdanningen

Det finnes 1 varianter av denne utdanningen.

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet