Læreplan

Læreplan i
Vg3 Medier og kommunikasjon

Faget tekst handler om å forstå og utvikle tekster i forskjellige sjangre for ulike medier og plattformer. Tekst omhandler videre det utvidede tekstbegrepet og gir rom for nyskaping og kreativ utfoldelse. Faget handler videre om kommunikasjon i det offentlige rom og det å legge grunnlag for refleksjon, kritisk tenkning og dybdelæring i møte med ulike teksttyper i samfunnet.

Les hele læreplanen på udir.no

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Andre varianter av denne utdanningen

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet

Denne linjen har ikke noen aktive samarbeidsavtaler.