Læreplan

Læreplan i
Vg3 Medier og kommunikasjon

Faget tekst handler om å forstå og utvikle tekster i forskjellige sjangre for ulike medier og plattformer. Tekst omhandler videre det utvidede tekstbegrepet og gir rom for nyskaping og kreativ utfoldelse. Faget handler videre om kommunikasjon i det offentlige rom og det å legge grunnlag for refleksjon, kritisk tenkning og dybdelæring i møte med ulike teksttyper i samfunnet.

Les hele læreplanen på udir.no

Andre varianter av denne utdanningen

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet