Læreplan

Læreplan i
Vg3 Drama

Teater i perspektiv handler om å sette seg inn i og forstå teater som kunstform, teaterets sosiale dimensjon og hvordan det både speiler et samfunn og påvirker det. Faget skal gi elevene mulighet til å bruke historisk, dramaturgisk og analytisk innsikt til å forstå hvordan drama og teater kan oppstå som kunstnerisk uttrykk. Gjennom skapende arbeid, refleksjon og kritisk tenkning skal faget bidra til at elevene får innsikt i teaterfagets kompleksitet og utvikler forståelse av teaterkunst i et historisk og samtidig perspektiv. Faget gir elevene verktøy til å kunne innta en analytisk rolle i et framtidig samfunns- og arbeidsliv.

Les hele læreplanen på udir.no

Andre varianter av denne utdanningen

Det finnes 2 varianter av denne utdanningen.

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet