Læreplan

Læreplan i
Vg2 Drama

Teaterproduksjon handler om å skape og medvirke i en teaterproduksjon og få grunnleggende skuespillererfaring. Faget skal forberede elevene til å ta selvstendige sceniske valg, ta ansvar i gruppeprosesser og vise forståelse av teater som kollektiv kunstform. Gjennom forestillingsarbeid, refleksjon og kritisk tenkning skal faget bidra til at elevene får innsikt i ulike teaterfaglige perspektiver og innganger. Faget gir elevene verktøy til å kunne skape, samarbeide og kommunisere i kreativt teaterarbeid som ruster dem til et framtidig samfunns- og arbeidsliv.

Les hele læreplanen på udir.no

Andre varianter av denne utdanningen

Det finnes 3 varianter av denne utdanningen.

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet