Læreplan

Læreplan i
Vg1 Kunst, design og arkitektur

Kunst og visuelle verkemiddel handlar om å setje seg inn i og forstå kunst, medium og visuelle uttrykk frå tidlegare tider og frå vår eiga samtid. Gjennom praktiske og skapande prosessar får elevane kunnskap om visuelt språk og bruk av visuelle verkemiddel. I faget får elevane arbeide med sine eigne uttrykk og ytringar, kritisk tenking og vurdering. Faget bidrar til at elevane utviklar engasjement, og til at dei deltek aktivt i kultur, samfunn og arbeidsliv.

Les hele læreplanen på udir.no

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet