Læreplan

Læreplan i
Vg2 Medieproduksjon

Vg2 medieproduksjon handlar om å skape brukaropplevingar og interaksjon som bidreg til mellommenneskeleg kommunikasjon og samhandling. Gjennom programfaga skal elevane få forståing av korleis media har påverknadskraft på individ og samfunn, ved å delta i kreative prosessar frå idé til ferdig produkt. Programfaga utviklar kompetansen elevane har til å kommunisere samansette bodskapar gjennom teknologi, kommunikasjon og design. Faga legg òg grunnlag for omstillingsdyktige yrkesutøvarar som ved fagleg og etisk bruk av ulike medium kan medverke til å møte kompetansebehovet i arbeidsmarknaden i framtida.

Les hele læreplanen på udir.no

Andre varianter av denne utdanningen

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet