Andre varianter av denne utdanningen

Det finnes 55 varianter av denne utdanningen.
Vg1 Idrettsfag med langrenn og svømming
Vg1 Idrettsfag med langrenn
Vg1 Idrettsfag med kombinert
Vg1 Idrettsfag med hopp
Vg1 Idrettsfag med moderne treningsformer
Vg1 Idrettsfag med ungdomsidrett
Vg1 Idrettsfag med nysirkus
Vg1 Idrettsfag med langrenn og skiskyting
Vg1 Idrettsfag med skiskyting
Vg1 Idrettsfag med bandy/hopp/turn
Vg1 Idrettsfag med toppidrett badminton
Vg1 Idrettsfag med turn
Vg1 Idrettsfag med utholdenhet
Vg1 Idrettsfag med basketball
Vg1 Idrettsfag, 2-årig, 1. år
Vg1 Idrettsfag, 2-årig, 2. år
Vg1 Idrettsfag for minoritetsspråklige
Vg1 Idrettsfag for minoritetsspråklige, 2-årig, 1. år
Vg1 Idrettsfag for minoritetsspråklige, 2-årig, 2. år
Vg1 Idrettsfag, grunnkompetanse
Vg1 Idrettsfag, spesialundervisning i egen gruppe, 1. år
Vg1 Idrettsfag, spesialundervisning i egen gruppe, 2. år
Vg1 Idrettsfag, spesialundervisning i egen gruppe, 3. år
Vg1 Idrettsfag, spesialundervisning i egen gruppe, 4. år
Vg1 Idrettsfag, spesialundervisning i egen gruppe, 5. år
Vg1 Idrettsfag, spesialundervisning i liten gruppe A, 1. år
Vg1 Idrettsfag, spesialundervisning i liten gruppe A, 2. år
Vg1 Idrettsfag, spesialundervisning i liten gruppe A, 3. år
Vg1 Idrettsfag, spesialundervisning i liten gruppe A, 4. år
Vg1 Idrettsfag, spesialundervisning i liten gruppe A, 5. år
Vg1 Idrettsfag, spesialundervisning i liten gruppe H, 1. år
Vg1 Idrettsfag, spesialundervisning i liten gruppe H, 2. år
Vg1 Idrettsfag, spesialundervisning i liten gruppe H, 3. år
Vg1 Idrettsfag, spesialundervisning i liten gruppe H, 4. år
Vg1 Idrettsfag, spesialundervisning i liten gruppe H, 5. år

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet