Læreplan

Læreplan i
Vg2 Helsearbeiderfag

Vg2 helsearbeiderfag handler om å utvikle yrkesutøvere som kan bidra til å dekke behovet for kompetanse i grunnleggende sykepleie og miljøarbeid i alle deler av helsetjenesten. Programfagene handler om å kunne gi helsehjelp, forebygge ensomhet og bidra til et aktivt liv for pasienter og brukere. Det handler også om å utvikle yrkesutøvere som har praktiske ferdigheter og vilje og evne til å arbeide for kontinuerlig kvalitetsforbedring. Programfagene skal videre bidra til å utvikle profesjonelle yrkesutøvere med empati og evne og vilje til å yte helhetlig omsorg og samhandle med mennesker med ulike hjelpebehov.

Les hele læreplanen på udir.no

Andre varianter av denne utdanningen

Det finnes 7 varianter av denne utdanningen.

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet

Det finnes 19 samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter, hvorav 19 passer dine kriterier.