Læreplan

Læreplan i
Tavlemontørfaget (opplæring i bedrift)

Vg3 tavlemontørfaget handler om å produsere og levere tavleløsninger til alle typer installasjoner og maskiner. Det handler videre om å utvikle kompetanse til å arbeide på alle typer tavler innen høy- og lavspenning på både likestrøms- og vekselstrømsanlegg. Vg3 tavlemontørfaget skal bidra til å gi lærlingene kompetanse til å arbeide for en stabil og sikker infrastruktur basert på velfungerende systemer for distribusjon, styring og omforming av elektrisk energi. Det handler videre om krav til kvalitet, funksjon og sikkerhet i tavler. Faget handler også om arbeidslivets behov for selvstendige fagarbeidere og samfunnets behov for leveranse av elektriske tavler til industri, bygg og samferdsel. Service, utvidelse og ombygging på installerte tavler inngår i faget.

Les hele læreplanen på udir.no

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Andre varianter av denne utdanningen

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet

Det finnes 1 samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter, hvorav 1 passer dine kriterier.